Kindercoaching Woerden
Werkwijze
Een kindercoach biedt geen pasklare oplossingen, maar begeleidt een kind in het vinden van oplossingen.
Het doel hierbij is dat het kind weet wat het kan doen om weer goed en ontspannen in zijn/haar vel te zitten.
Uiteraard zal ik, waar nodig, de ouders betrekken in het proces.

Een coachingstraject beslaat gemiddeld 5 sessies. Het ene kind zal minder tijd nodig hebben, het andere meer.
Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats samen met de ouder(s). Tijdens dat gesprek zullen we samen de
hulpvraag vast stellen. Indien gewenst kan dit gesprek thuis plaats vinden.

Soms is het door het ontbreken van de medewerking van een van beide ouders niet mogelijk het kind te coachen
zoals bijvoorbeeld vaak voorkomt tijdens scheidingssituaties.
Ik bied in dat geval de mogelijkheid om jou als vader of moeder te coachen om zelf de situatie waarin je kind
verkeert te optimaliseren.

HomeVoor wieWerkwijzeEven voorstellenContactLinks

Vrijblijvend kennismakingsgesprek  (30 minuten)                    Kosteloos

Intakegesprek (60 minuten)                                                      50 euro                    

Coaching sessie kind (60 minuten)                                          50 euro

Coaching ouder (60 minuten)                                                   50 euro


* Betaling geschiedt contant direct na afloop van de sessie.

* Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, zo niet, wordt de sessie in rekening
gebracht.


Tarieven
Happy
Ieder kind is uniek en dit vraagt om een individuele aanpak
                                                                               Begeleiding bij o.a. (faal)angst, weinig  zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, rouw en verwerking.